Üniversite kayıtları başladı! Üniversite kayıt belgeleri neler?

Üniversite kayıtları başladı! Üniversite kayıt belgeleri neler?

20
0
PAYLAŞ

Üniversite kayıtları başladı! Üniversitenin kayıt belgeleri nelerdir?

Üniversite kayıtları başladı! Üniversitenin kayıt belgeleri nelerdir?

Üniversitede bölüm kazanan adaylar 4-8 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirmektedir. Her üniversite kayıt için farklı ek belgeler talep edebilir, ancak gerekli olan en önemli belgeler ÖSYM tarafından açıklanmıştır.

Üniversite kayıtları başladı!  Üniversitenin kayıt belgeleri nelerdir?

Üniversite adaylarının merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Üniversiteye kayıt işlemleri tamamlanan adayları kayıt süreci beklemektedir. ÖSYM, yayınladığı rehber ile üniversite dosyalarında gerekli belgeleri paylaştı. Üniversiteye kayıt 6-10 Eylül tarihleri ​​arasında yapılmaktadır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Üniversite, 4-8 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında elektronik kayıt sürecini ve 6-10 Eylül tarihleri ​​arasında okul kayıt sürecini tamamlayacaktır.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

a) Adayın mezun olduğu ortaokuldan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği veya yeni tarihli diploması

b) Adayın ek puanla yerleştirilmesi ancak diploma veya diplomasında konu belirtilmemişse, hangi okuldan ve alandan mezun olduğunu gösteren resmi bir belge (Diploma veren okulun adı diplomanın üzerinde belirtilir. METEM programlarından mezun olanlar.)

c) 4,5 cm x 6 cm boyutlarında 12 adet fotoğraf

d) Öğrenim ücretinin/öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge

e) Kayıttan önce belirlenecek ve üniversite tarafından bildirilecek diğer belgelerin asılları veya üniversite onaylı suretleri.

YKS’de yükseköğretim programına kayıtlı olanların askerlik durumları üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr ​​adresinden görüntülenebilir.

Askerlik sorunu yaşayan adayların krediler hakkında detaylı bilgi için askerlik şubelerine ve üniversitelerin rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Bir üniversite kursuna yerleştirilen adayların puanlandırma sonuçları (engelli bilgileri dahil) elektronik ortamda ÖSYM’nin Üniversite Konseyi’ne (YÖK) iletilir.

KAYIT BİLGİLERİ

a) Başvuru sahipleri kayıt için şahsen başvurmalıdır (elektronik kayıt hariç). E-posta ile kayıt mümkün değildir.

b) Kayıt için istenen belgelerin izinsiz suretleri veya fotokopileri kabul edilmeyecektir.
c) Belgelerin eksik olması durumunda kayıt yapılmayacaktır.

d) Belirtilen tarihler arasında kayıt yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler kayıt yaptıran adaylardan sağlık raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, yanlış bilgi ile kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Yönergede yer alan yükseköğretim derslerinde iki örgün ön lisans veya iki lisans dersine eş zamanlı kayıt yaptırmanın mümkün olmadığını ve eğitimlerine devam edebilmeleri için bunun mümkün olmadığını belirten Üniversiteler Genel Kurulu kararına göre, Koşulları bu ifadeyle eşleşen adaylar, şu anda kayıtlı olduğunuz kolejden atılmadıkça, şu anda kayıtlı olduğunuz kolej derecesine kaydolmazlar. Bu tercihler, öğrencilerin YKS tercihlerinde ve yerleştirmelerinde bir programa dahil olmalarına engel değildir. İleri eğitim kurumlarında, ilgili derslerde veya lisans derslerinde son aşamada olan ve belirtilen tarihlerde staj, bütünleme veya bireysel sınavlara giren üniversiteye giriş yeterliliği olan adaylar da sınırlı bir süre için kayıt yaptırırlar. Bu adayların diplomalarını 31 Aralık 2021 tarihine kadar üniversiteye teslim etmeleri halinde ilk olarak kayıt yaptıracaklardır. Bu tarihe kadar mezuniyetini belgelemeyenlerin ön kayıtları silinecek, bu durumda olup belirtilen tarihlerde ön kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Durumu aşağıdaki maddelerden herhangi biriyle eşleşen adaylara başvurun;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri ve Milli Savunma Bakanlığının ilgili temel emirleri uyarınca askerlik hizmetini erteleme hakkını kaybedenler,

b) Üniversitede iki veya üç yıllık eğitimini tamamlayıp dört yıldan daha kısa süreli başka bir üniversite kursuna girmek isteyen ve askerlik hizmetini yapmamış olanlar (iki veya üç yıllık lisans mezunu adaylar) üniversite kursunu ve askerlik hizmetini yapmamış olanlar, dört ve daha fazla yıllık bir üniversite kursunu tamamlayabilirler. 2021-YKS için başvurabilirsiniz.),

c) Dört yıl ve üzeri yüksekokul mezunu olup henüz askerlik hizmetini tamamlamamış adayların kayıtları, 2021-YKS esaslı bir yüksekokul programına kabul edildiklerinde yapılır. Ancak bu durumda askerlik hizmetine ara verilen adaylar, erteledikleri askerlik hizmetinin sonuna kadar başvurabilecekleri programda öğrenimlerine devam edebilirler.

Üniversite Konseyi’nin elektronik kayıt sürecine ilişkin açıklaması şu şekildedir:

1. Tüm devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri, öğrencilere e-devlet portalı üzerinden kayıt olma imkanı sunmaktadır. İlk yerleştirme için elektronik kayıt gereklidir. Ek yerleştirmeler için elektronik kayıt da yapılabilir.

2. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kayıt yaptıramayan öğrencilerin yerleştirildikleri üniversite ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

3. Elektronik kayıt işlemi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için ÖSYM’den alınacak muhasebe verileri kapsamındaki öğrencileri kapsar. ÖSYM yerleşimci verilerine YÖKSİS üzerinden ulaşılabilecektir.

4. Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında yapılacaktır.

5. Özel yetenek programları ve üniversiteler tarafından elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (örneğin sağlık sertifikası gerektiren programlar) elektronik kayıt kapsamına alınmayacaktır. Sağlık raporu vb. İstenilen diploma programlarına kabul edilen öğrenciler, 6-10 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında ilgili üniversitelere gerekli belgelerle başvururlar.

6. Yerleşen adaylar, https://www.turkiye.gov.tr ​​adresinden e-devlet şifreleri ile giriş yaparak Üniversite Meclisi Başkanlığı’na kayıt olabilirler.

7. Ekranda Askerlik Şube Müdürlüğü’nden askerlik durumu ve Milli Eğitim Bölümü’nden lise mezunu olup olmadığı bilgisi yer alır. Askerlik durumu onların kayıt olmalarını engellemez. Yine de; Mezuniyet bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan temin edilemeyen öğrenciler elektronik ortamda kayıt yaptıramazlar ve yerleştirildikleri üniversiteye yönlendirilirler. Kesin bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan öğrenciler için öğrencinin yerleşim bilgileri elektronik dosyadaki ÖSYM verilerinden otomatik olarak gelmektedir.

8. Aynı anda iki önlisans veya iki lisans programına kayıt yaptıran öğrenciler elektronik kayıt ekranından kaydı yapılmaz ve bulundukları üniversiteye iletilir.

9. Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere, kayıtlı olduklarını gösteren barkodlu bir çıktı da verilecektir.

10. Üniversiteler, elektronik kayıtlar hakkında bilgi almak için üniversite bilgi sistemini (YÖKSİS) kullanabilirler.

11. Elektronik ortamda kayıt yaptıran öğrenciler, elektronik kayıt maskesinde veya üniversitenin web sitesinde ilan edilen ders kayıt tarihlerine gelerek duyuruda belirtilen belgeleri ve diğer koşulları sağlamaları halinde derse kayıt yaptırabilirler.

Askerlik E-Devlet İnternet Okul Okul ÖSYM Sağlık Üniversitesi Kayıt Üniversite Kayıt YKS YÖK

Üniversite kayıtları başladı! Üniversitenin kayıt belgeleri nelerdir?

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK