Anayasa Mahkemesi CHP’nin OHAL yasası itirazını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi CHP’nin OHAL yasası itirazını haklı buldu

97
0
PAYLAŞ

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 8 Kasım 2016 tarih ve 6755 sayılı OHAL’e ilişkin başvurusunu karara bağladı.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL'e itirazını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin OHAL’e itirazını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin OHAL’e itirazını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan OHAL’e ilişkin önergesini karara bağladı. Kararda, MGK’nın tavsiye alabileceği ve bireylerin devletin milli güvenliğine aykırı hareket edip etmeme konusunda karar veremedikleri vurgulandı. İlgili ifade oybirliğiyle anayasaya aykırı ilan edildi ve geçersiz ilan edildi.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL'e itirazını haklı buldu

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 8 Kasım 2016 tarih ve 6755 sayılı OHAL’e ilişkin başvurusunu karara bağladı.

CHP, Yargıtay’a yaptığı şikayette, ilgili kanunun 37. maddesine eklenen 3. fıkranın anayasaya aykırı olduğunu savundu.

CHP’nin çeliştiği 8 Kasım 2016 tarihli OHAL’in ilgili bölümü …

Uygulamada, anayasa hukuku, söz konusu kuralın, yönetenleri ve yönetilenleri eşit adalet ilkesine tabi kılan hukuk devleti ilkesini ihlal ettiğini, hukuka aykırı ve keyfi her türlü eylem ve işlemi meşru kılıyor, failleri sorumluluktan kurtarıyor ve tüm suçlardan sorumlu tutuluyor. idarenin işlem ve işlemlerine açık her türlü kanun yolu mevcuttur.

Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesinde MGK kararlarının tavsiye niteliğinde olduğu vurgulandı. Değerlendirmede, “MGK’nın bir danışma organı olarak karar alma yetkisi olmadığı göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı tarafından ayrı bir kararla verilmeyen MGK kararlarının uygulanamayacağı açıktır. herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz ve kendiliğinden infaz edilemez.”

“OYBİRLİĞİNDEN İPTAL EDİLDİ”

Yargıtay şu şekilde karar verdi:

  • İlgili kanunun 37 nci maddesine eklenen 3 üncü fıkradaki “… MGK tarafından…” ibaresinin Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTAL OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE,
  • Muammer Topal, Rıdvan Güleç ve Basri Bağcı’nın 3. fıkradaki “…hukuki, lll” ve “…mali…” ibarelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin karşı oyları ve İPTALLERİ ile,
  • 3. fıkranın geri kalanının anayasaya aykırı olmadığına oybirliğiyle karar verildi ve iptal talebi REDDEDİLDİ.

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin OHAL'in iptali taleplerini reddetti İlgini çekebilir Anayasa Mahkemesi, CHP’nin OHAL’in iptali taleplerini reddetti

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK