Trans birey D. 20 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

Trans birey D. 20 yıllık hukuk mücadelesini kazandı

64
0
PAYLAŞ

D. kimliğinin gizli tutulmasını talep etti ve 2001 yılında D’deki adının düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu.

Transseksüel D. 20 yıllık hukuk savaşını kazandı

Transseksüel D. 20 yıllık hukuk savaşını kazandı

Transseksüel D. 20 yıllık hukuk savaşını kazandı

Transseksüel D., “Çevremdeki herkes beni böyle tanıyor” sözleriyle isim değişikliği için mahkemeye başvurdu. Mahkeme cinsiyet değiştirme ameliyatı olmadığı için reddetti. Son olarak Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. D. 20 yıllık mücadeleyi kazandı.

Transseksüel D. 20 yıllık hukuk savaşını kazandı

D. kimliğinin gizli tutulmasını talep etti ve 2001 yılında D’deki isminin düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu.

Ancak Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi başvuruyu reddetti. Kararda D’nin henüz cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmediği, cinsiyet değişikliği konusunda net bir fikrinin olmadığı, istenildiği gibi isminin değiştirilmesi halinde toplumda yanlış algıların ortaya çıkabileceği ve bu durumun her iki taraf için de geçerli olabileceği kaydedildi. kendisi ve başkaları için sorun yaratır.

D. Bölge Mahkemesi’ne yaptığı şikayette, cinsiyet değiştirme operasyonunun henüz yapılmamış olmasının isim düzeltmesine engel teşkil etmediğini ve D. isminin Deniz ve Derya gibi erkeklerin de bulunduğunu ileri sürmüştür.
Ancak 2019 yılında itirazı reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Anayasa mahkemesi yaptığı incelemede aşağıdakileri tespit etmiştir:

  • Özel davada, alt derece mahkemeleri, şikayetçinin isim değişikliği başvurusunda bulunabilmesi için cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesi gerektiğini kabul etmiştir.
  • Alt mahkemelerin dayandığı 4271 sayılı kanun, cinsiyet değiştirme başvurusunun kabulü ve cinsiyet değiştirme işlemi yapıldıktan sonra nüfus kütüğünde gerekli düzeltmenin yapılmasına ilişkin şartları düzenlemektedir.
  • İsim değişikliği ile ilgisi olmayan bu hükmün uygulanmasının ve isim değişikliği talebinin reddinin bu konuda ilgili ve yeterli gerekçe olarak kabul edilmesi mümkün görünmemektedir.
  • Sonuç olarak, alt mahkemelerin isim değişikliğini uygulamaya özel olarak değerlendirmemesi ve verilen kararların, özel hayata saygı hakkına ilişkin pozitif yükümlülüklerinin yerine getirilmediği tespit edilmiştir. anayasal güvenceleri dikkate alan yerinde ve yeterli gerekçeler içermemektedir.

ANAYASA’NIN 20. MADDESİ: ÖZEL HAYATA SAYGI

Anayasa Mahkemesi, yaptığı değerlendirmede Anayasa’nın 20. maddesindeki şu ifadeye dikkat çekti:
“Herkesin özel hayatına saygı gösterilmesini talep etme hakkı vardır…”

YARGI: BİREYİN ARZUSU ÖNCELİKLİDİR

Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesi, Yargıtay’ın 2017 tarihli kararını da hatırlattı:
“Adını kabul etmeyen, kişiliğiyle özdeşleşmeyen bir kişinin adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda isim değişikliği taleplerini içeren davalarda öncelikle davacının tercihi ve isteği dikkate alınmalı ve dikkate alınmalıdır.

AİHM: BİREY KAMU YETKİLERİ ARAŞTIRMALARINA KARŞI KORUNMALIDIR
Değerlendirme, AİHM’nin Güzel Ertagöz hakkındaki 2008 tarihli kararını da hatırlattı:
“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinin, bireyleri, kamu makamlarının yasaların uygulanmasına keyfi müdahalelerinden korumayı amaçladığı vurgulandı. Ayrıca özel hayatın korunmasına saygı gösterilmesini sağlayan olumlu taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.”

POZİTİF KAMU YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Federal Anayasa Mahkemesi, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
Devletin, kamu düzeni bozulmadığı sürece kişinin adını koruma ve değiştirmesine izin verme konusunda pozitif yükümlülükleri olduğu varsayılmaktadır, çünkü vazgeçilmezlik, devredilemezlik ve kişiye sıkı bağlılık kimlik oluşturma sürecindeki en önemli unsurlardandır. kişinin mevcut durumunu etkiler.

KARAR: VERİ KORUMASININ İHLALİ DURUMUNDA SAYGI HAKKI

Anayasa Mahkemesinin hükmü şu şekilde formüle edilmiştir:

  • Özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasının kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle,
  • Recai Akyel ve Selahaddin Menteş’in karşı oyları ve Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine ilişkin oy çokluğu ile,
  • Başvurucunun tazminat taleplerini reddetmesi,
  • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmesine karar verildi.

Trans doktor Larin Kayataş uğrunaydı İlgini çekebilir Trans doktor Larin Kayataş’a “genel ahlak” gerekçesiyle işinden uzaklaştırma cezası verildi. İstanbul'da Transmord;  Şüpheli 100 çay kaşığı için öldürdüğünü itiraf etti İlgini çekebilir İstanbul’da Transmord; Şüpheli 100 çay kaşığı için öldürdüğünü itiraf etti

Adalet Bakanlığı ANAYASA Ankara Avrupa doktor istanbul kadın mahkeme şarkısı yüksek mahkeme youtube
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK