Yargıtay’dan tüketiciye müjdeli haber

Yargıtay’dan tüketiciye müjdeli haber

43
0
PAYLAŞ

Yıllardır hayalini kurduğu evi bir bankadan konut kredisi ile satın alan tüketici, borcunu ödeyip derin bir nefes almak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Banka, satıcının borçları nedeniyle eve ipotek koydu.

Yargıtay'dan tüketiciye müjde

Yargıtay’dan tüketiciye müjde

Yargıtay’dan tüketiciye müjde

Yargıtay, özellikle kapıdan kapıya satış ve konut kredilerinde tüketiciler için sorun yaratan kapsamlı sözleşme hükümlerine ilişkin emsal karar verdi. Yargıtay; tüketici ile akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartların kesinlikle hükümsüz olduğuna karar vermiştir.

Yargıtay'dan tüketiciye müjde

Yıllardır hayalini kurduğu evi bir bankadan konut kredisi ile satın alan tüketici, borcunu ödeyip derin bir nefes almak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Banka, satıcının borçları nedeniyle eve ipotek koydu.

Tüketici mahkemesine başvuran mağdur tüketici, bankanın meşru bir hak olan ipotek ibra beyannamesinden tek taraflı olarak caymasının hukuken mümkün olmadığını ifade etti. 284 bin TL’lik ipotek nedeniyle borcunun kalmadığını ve ipoteğin iptal edileceğini talep ve dava etti.

Davalı, yargılamanın durdurulması için başvurmuştur. Mahkemenin davanın kabulüne karar vermesinin ardından mahkeme, davacının davalıya 284 bin TL borcunun bulunmadığını tespit ederek söz konusu taşınmaz üzerinde davalı lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasına karar verdi. Davalı temyiz etmiştir. Bölge Mahkemesi, davalının temyiz başvurusunun kabulüne ve incelenmekte olan yargı kararının usule ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verdi. Davacı karara itiraz edince Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY KARARI

Yukarıdaki kararda; Davacının, ehliyetsiz bir kişiden ipotekli mülk satın aldığı, ipoteğin nedeninin ipotek kredisi olduğu ve ipotek borcunu malı devraldıktan sonra ödediği ileri sürüldü.

Davacının gerekli tüm harç ve masrafları ödedikten sonra davalıdan ipoteğin kaldırılmasını talep ettiği hatırlatıldı. Davalı önce başvuruyu kabul ederek ipoteğin kaldırılması için tapu dairesine başvurmuş, ancak bankanın tapuya dayalı başvurusuna bankanın uymaması üzerine, bankanın ipoteğin iptali için ipoteğin iptali talebinde bulunmuştur. anlaşmazlıkta satıcının bankaya başka borcu vardı.

Karar dedi ki:

  • Sözleşmelerdeki haksız şartlar, davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5. Maddesi ile yukarıda belirtilen “Haksız Koşullar; Tüketici ile görüşülmeden sözleşmeye dahil edilen ve dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde tarafların sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinde dengesizlik yaratan sözleşme şartlarıdır.
  • Tüketici ile akdedilen sözleşmelerdeki haksız şartlar kesinlikle hükümsüzdür. Haksız şartlar hariç, sözleşmenin şartları yürürlükte kalır.
  • Bu durumda, sözleşmeyi düzenleyen kişi, koşullardan hiçbiri hükümsüz sayılmasaydı, sözleşmeyi diğer hükümlerle akdetmeyeceğini iddia edemez. Bir sözleşme şartı önceden oluşturulmuşsa ve standart sözleşmeye dahil olduğu için tüketicinin içeriğini etkileyememişse, sözleşme şartı tüketici ile müzakere edilmemiş sayılır.
  • Sözleşmeyi düzenleyen kişi, standart bir koşulun bireysel olarak müzakere edildiğini iddia ederse, kanıt sunmakla yükümlüdür. Somut bir çatışmada; Tapu Müdürlüğü tarafından düzenlenen ipotek mektubunun “Hüküm ve Koşullar” bölümünün 1. maddesi, yukarıda belirtilen kanuni hükümler bakımından haksız bir durumdur.
  • Bu davada ilk derece mahkemesinin davayı kabul etme kararı doğru olduğundan, yüksek bölge mahkemesinin davalının bu konudaki temyiz başvurusunu reddetmesi gerekirken, yüksek bölge mahkemesi asılsız bir nedenle davalının temyiz başvurusunda bulunmuştur. kararının iptaline karar vermiş ve davayı reddetmek usule ve hukuka aykırıdır, bozmak hukuka aykırıdır. İtiraz edilen kararın davacı lehine bozulmasına oybirliği ile karar verildi.

HA

Günün trend videosu

Daha fazla göster

PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK